sunnuntaina, marraskuuta 14, 2004

Pelkääkö raiskattujen tukipiste feminismiä?

Riittääkö ihmiselle se, että häntä hoidetaan psyykkisesti ja fyysisesti – tarvitseeko ihminen siihen lisäksi vielä jonkin tietyn henkisen kontekstin jossa se työ tehdään? Voiko poliittinen ja ideologinen mielipide olla myös parantava lääke? Voiko poliittis-filosofisen näkökulman rakentaminen olla terapeuttista ihmiselle? – Mielestäni voi.

Kuinka tärkeää on yhteiskunnallisen, ideologisen ja poliittisen näkökulman hallitseminen? Tämä oli oikeastaan ydinkysymys eilisessä naisasialiitto Unionin (Unioni Naisasialiitto Suomessa ry) vuosikokouksessa, jossa Unionin jäsenet tarkastelivat tuohtuneina Tukinainen ry:n toimintaa.

Eilen naisasialiitto Unionin vuosikokouksessa tehtiin päätös siitä, kuinka Unioni toimii jatkossa Tukinainen ry:ssä. Tukinainen on raiskattujen ja väkivallan kohteeksi joutuneiden naisten tuki- ja auttamiskeskus. Unioni ei saanut enää edustusta Tukinainen ry:n uuteen hallitukseen (vanha hallitus), koska ”Unionin edustajalla ei katsottu olevan tarpeeksi asiantuntemusta”. Monet vuosikokouksen osanottajat olivat pöyristyneitä, niin oli myös Unionin puheenjohtaja Katju Aro. Moni viittasi puheenvuorossaan siihen, että Tukinainen ry ei ymmärrä sitä poliittis-ideologista asiantuntemusta, joka on Unionin ydinosaamisaluetta. Naisasialiitto Unioni seuraa lainsäädäntöä ja lainvalmistelua yleisellä tasolla, Unioni pureutuu kaikkeen rakenteissa yleisesti piilevään naisen sortoon.
Tukinaiselle näyttäisi riittävän tekninen sosiaalis-lääketieteellis-juridinen asiantuntemus.
Ymmärrän hyvin Unionin vuosikokouslaisten ärtymyksen. Kaikessa tuossa teknisessä osaamisessa on aina perustana tietty yhteiskunnallinen ideologia, joka säätelee toimintaa, lainsäädäntöä ja ns. kirjoittamattomia lakeja eli jokapäiväistä tapaamme reagoida ja käyttäytyä.

Mielestäni Tukinainen ry:n mahdollinen ylimielisyys Unionia ja feminismiä kohtaan on jälleen eräs osoitus sukupuolineutraaliuden ihanteesta. Nyky-Suomessa elää myytti, että tasa-arvo on jo saavutettu. Naiset eivät tajua, että heidän täytyy edelleen hyvin herkällä korvalla kuulostella miten ilmapiiri yhteiskunnassa kehittyy. Mielestäni olemme vielä hyvin kaukana tasa-arvosta; ei vuosituhansien takaa periytyvää sukupuolijärjestelmää ehditä muuttaa täysin tasa-arvoiseksi muutamana 1900-luvun vuosikymmenenä.
Suuri sumutus on käynnissä, kun naiset on saatu uskomaan, ettei tasa-arvon toteutumista tarvitse enää ideologis-poliittisella tasolla tarkastella kriittisesti.

Ei Tukinainen ry:n hallitus huono ole. Sieltä löytyy naistutkimuksenkin asiantuntemusta, mutta koen vaaralliseksi sen, että naisen poliittinen asema jää akateemisen naistutkimuksen puolustettavaksi.

Patriarkaalinen hegemonia on luikertanut lonkeronsa kaikkialle. Olemme tehneet kauan miesten politiikkaa. Tarvitaan erityisen tarkkaa silmää, herkkää ja tiedostavaa ideologiskriittistä tarkastelutapaa, jotta naisten tarpeet tunnistetaan.

Unioni päätti vuosikokouksessaan antaa hallitukselle tehtäväksi, että se tuo kevätkokoukseen esityksen kuinka Unioni jatkaa Tukinainen ry:ssä. Syyskokouksessa puhuttiin, että Unioni voisi erota Tukinaisesta ja antaa puolestaan Tukinaisen liittyä Unioniin, jos Tukinainen haluaa.
Unioni maksaa Tukinaiselle tulevana vuonna jäsenmaksua muistaakseni noin 350 euroa. Unioni on saanut pudotettua jäsenmaksuaan alemmas, eikä sen tarvitse maksaa esimerkiksi euro per jäsen -systeemillä Tukinaiselle.

Ei kommentteja: