tiistaina, huhtikuuta 26, 2005

Naistuomari jakaa armoa raiskaajille

Naiset ovat hämmästyttävän tarkkoja siitä, että he eivät tule astuneeksi miesten varpaille. Siksi nainen koettaa olla puolueeton aina siihen saakka, että hän tekee itsestään pellen.

Parhaillaan keskustellaan tiedotusvälineissä siitä, että raiskaaja pääsee paljon helpommalla, jos tuomarina oikeudessa on nainen. Uhrin kannalta tämä on järkyttävää. Tuomarinainen asettaa siis tärkeimmäksi työvälineekseen sukupuolensa, vaikka hänen pitäisi turvautua ensisijaisesti Suomen lakiin.

Toisin sanoen, lain käyttö jää sivuseikaksi, kun tuomarinainen antaa tuomioita sukupuolensa perusteella. Hän haluaa, ettei kukaan vaan alkaisi epäillä häntä oman sukupuolen suosimisesta. Siksi hän toimiikin korostetun "puolueettomasti", omaa sukupuoltaan puolueettomuutensa kiihkossa vahingoittaen.

Miehet ovat jo valmiita antamaan tuomioita raiskaajille.
Raiskaaja joutuu aiempaa helpommin vastuuseen teostaan. Yhä useampi Reinboth kommentoi HS:n mielipidesivulla:
"Vaikuttaa kuitenkin siltä, että lautamiesten sukupuolella ei olisi juuri merkitystä jutun lopputulokseen. Erot näyttäisivät liittyvän nimenomaan puheenjohtajan sukupuoleen. Ainoa poikkeus tästä on se, että syytteiden hylkäysprosentti nousi selvästi (35,7:ään), jos naistuomarin rinnalla oli naisenemmistöinen lautamiehistö. Normaalisti syytteistä hylätään reilu viidennes." (HS 26.4.2005)
Reinbothin selvitykseen viitaten voi väittää, että uhri saa oikeutta, jos osaa valita tuomarin sukupuolen oikein. Reinboth kirjoittaa:
"On ehkä kuitenkin liian sinisilmäistä uskoa, että sukupuolella – tai muilla omaisuuksilla tai kokemuksilla – ei olisi lainkaan merkitystä siihen, millä tavoin maailman näemme. uotsissa julkaistiin alkuvuodesta professori Christian Diesenin johdolla tehty tutkimus, jonka mukaan naistuomarit hylkäävät raiskaussyytteitä useammin kuin miestuomarit. Tutkijat arvelivat, että naistuomarit pyrkivät niin kovasti puolueettomuuteen, että he ovat jo jonkin verran ylikriittisiä.Mielestäni tämä selitys vaikuttaa uskottavalta. Toisaalta voisi ajatella, että miestuomarit puolestaan alitajuisesti välttävät kaikkia sellaisia kannanottoja, jotka voitaisiin tulkita raiskausrikosten vähättelyksi."

Raiskaus on rikoksena äärimmäisen sukupuolittunut teko. Raiskauksen uhriksi joutuneen kertomusta on normatiivisesti oikein aina rankasti epäillä.

Raiskaajiin me naiset olemme jo tottuneita. Mutta kuka varjelisi meitä naistuomareilta?

1 kommentti:

Timo Honkasalo kirjoitti...

Huomionarvoista keskustelussa on ollut näkökulma: "Naistuomarit antavat raiskaajille miestuomareita lievempiä tuomioita" eikä suinkaan "Miestuomarit antavat raiskaajille naistuomareita kovempia tuomioita." Miestuomareiden tuomiot ovat siis normi, johon naistuomareiden tuomioita verrataan. Selvitys koski kuitenkin vain raiskauksia, joten emme tiedä onko ilmiö osa laajempaa trendiä tuomiokäytännössä (tai onko muita rikostyyppejä, joissa puntit olisivat toisin päin). Sinänsä spekulaatiot erojen syistä kuullostavat ihan järkeviltä, ja saattavat olla osin tottakin, mutta kunnon kokonaiskuvaa ei voida saada, ellei tarkastelua uloteta kaikkiin rikostyyppeihin.