perjantaina, marraskuuta 25, 2005

Asenteet vahvistavat köyhyyttä

Tv-1:n aamulähetykseen oli tehty juttu vähävaraisten lapsiperheiden jouluilosta. Aihe oli ilmeisesti matkan varrella muovautunut lopulta jutuksi yksinhuoltajien köyhyydestä. Siinä haastateltiin yksinhuoltajanaista, jota oli pitkään kuvattu ja jututettu hänen kotonaan. Naisella oli kaksi- ja puolivuotias Onni-niminen poika. Lapsiperheiden köyhyys keskittyy yksinhuoltajaperheisiin, eikä se ole mikään ihme. Etävanhemman maksama elatusapu on keskimäärin vain 126 euroa kuussa lasta kohden. Se on niin vähän, että yksikään ydinperhevanhempi ei selviä noin pienellä rahalla lapsensa elättämisestä. Yksinhuoltajien sen sijaan täytyy, vaikka heillä on kulut ydinperhevanhempia suuremmat. Yksinhuoltaja (tavallisimmin nainen) maksaa yksin koko perheen menot. Ydinperheessä menot jaetaan.

Tv-toimittaja lähestyi yh-naista empaattisella asenteella, yhden vanhemman talouksia ymmärtäen. Jutussa todettiin, että köyhyys on yh-perheissä lisääntynyt nopeasti. 15 vuotta sitten yksinhuoltajista oli köyhiä kymmenen prosenttia, kun nyt heistä lukeutuu köyhiin 25 prosenttia.

Alimpaan tuloviidennekseen lukeutuu yksinhuoltajaperheistä 40 prosenttia.

Aamutelevisiossa tuotiin esille myös se, että yksinhuoltajanaisten on vaikea saada vakituinen työpaikka. Köyhyyttä pitää siis yllä myös heikentyneet työllistymismahdollisuudet.

Tv-jutussa minua ärsytti tuo asetelma, jonka toistaminen varmasti myös osaltaan pitää yhärit köyhinä. Tv-jutussa haastateltu yh-nainen tuntui pitävän ihan luonnollisena, että isä ei osallistu lapsen elämään. Tuo on niin vanhanaikainen asenne, että sen viljelystä toivoisin jo päästävän eroon. Lapsi siis nähdään vain miehen omaisuutena, tavarana, jonka perimää hänellä on oikeus vaatia omiin nimiinsä, mutta muuten lasta voikin sitten paiskoa miten tahtoo. Riittää, että omistusoikeus eli isyys on kirjattu viranomaisten papereihin.

Lapsella on muuten aiemmin historiassa ollut tavaraluonne, kun miehen on pitänyt perijän avulla turvata omaisuuden säilyminen hänen kuolemansa jälkeenkin hänen nimissään, eli siis hänen sukunsa nimissä.

Tv-toimittaja oli ihan asiallinen ja jopa eläytyi tähän sosiaaliongelmaan ja äidilleen Onni-poika on tietysti tärkein asia maailmassa, mutta jutun lähtökohta, isättömyyden hyväksyminen, syrjäyttää yksinhuoltajien lapsia jatkossakin.

Tässä muuten näkökulman vuoksi isäaktivistin kanta isättömyyden syihin.

4 kommenttia:

Luodolla kirjoitti...

Kuntien maksamat elatusturvamaksut, joita kunnat maksavat lakisääteisesti jos etävanhempi ei taloudellisen tai muun syyn takia maksa,on 118,15 euroa/kk/lapsi. Tuolla summalla elää aika moni yksin lasten elatuksesta vastaava isä tai äiti.

Terkuin luodolla.vuodaus.net

Mikko kirjoitti...

"Etävanhemman maksama elatusapu on keskimäärin vain 126 euroa kuussa lasta kohden. Se on niin vähän, että yksikään ydinperhevanhempi ei selviä noin pienellä rahalla lapsensa elättämisestä"

Eli pitäisikö tuo ymmärtää siten että etävanhemman olisi hoidettava lapsen elatus?

Anonyymi kirjoitti...

"Etävanhemman maksama elatusapu on keskimäärin vain 126 euroa kuussa lasta kohden. Se on niin vähän, että yksikään ydinperhevanhempi ei selviä noin pienellä rahalla lapsensa elättämisestä."

Ööö eikö sillä lähivanhemmalla ole mitään elatusvelvollisuutta?

Jos lasketaan lapsilisä 100€ + etävanhemman elatus 126€ + lähivanhemman vastuu 126€, niin siinä on käytössä 352€.

Anonyymi kirjoitti...

Y"ksinhuoltajien sen sijaan täytyy, vaikka heillä on kulut ydinperhevanhempia suuremmat. Yksinhuoltaja (tavallisimmin nainen) maksaa yksin koko perheen menot. Ydinperheessä menot jaetaan."


Millä tavalla yksinhuoltajan kulut ovat suuremmat, kuin ydinperheellisten? Eikös yksinhuoltajan perheessä päin vastoin, ole yksi suu vähemmän ruokittavana?