keskiviikkona, marraskuuta 23, 2005

Uusliberalistinen presidentti

Presidenttiehdokas Arto Lahti ei tietenkään tasavallan presidenttinä voisi paljoa vaikuttaa sisäpolitiikkaan, mutta kannattaa miettiä mitä hyvää ja huonoa hänen liberaalin talouden mallinsa voisi Suomeen tuoda. Se on nimittäin pakko tehdä jo senkin vuoksi, että hänen ulkopoliittiset saavutuksensa ovat nolla.

Mielikuvitus apuun – ja kansalaiset vastuuseen omista teoistaan!

Tämä mielikuvitusleikki ei ole kannanottoni Arto Lahden ehdokkuutta vastaan, vaan pikemminkin suhtaudun uteliaisuudella ja mielenkiinnolla siihen, mitä hänellä saattaa olla annettavanaan.


Kansalaisten terveys
Kansalaisia kannustettaisiin vaalimaan terveyttään Esko Ahon esittämän mallin suuntaisesti, mutta kansalaisia vastuutettaisiin vielä paljon pidemmälle. Yhteiskunta ei maksa hoitoa, kun itse on tuhonnut terveytensä omilla huonoilla elämäntavoillaan. Moni kuolisi hoidon puutteessa, mutta onhan meillä vapaaehtoinen järjestötoiminta…

Ylipaino ja huono kunto
Ylipainon ja vähäisen liikunnan tuomista ongelmista rangaistaisiin terveydenhuollossa. Ylipainoiset joutuisivat itse maksamaan terveydenhoitonsa eli kulut diabeteksen ja tekonivelleikkausten aiheuttamat menot.

Alkoholi
Alkoholi olisi lähes ilmaista, lähellä tuotantokustannuksia, mutta alkoholin aiheuttamat sairaudet jokainen maksaisi itse. Alkoholin käyttäjä olisi taloudellisesti vastuussa myös sen aiheuttamista sosiaalisista haitoista. Ja niitähän riittää aina perheväkivallasta alkaen.

Tupakka
Olisi lähes ilmaista, mutta jokainen tupakoitsija maksaisi itse tupakan aiheuttamat terveysvahingot. Tupakoitsijoiden sairaus- ja henkivakuutukset olisivat hinnaltaan moninkertaiset verrattuna tupakoimattomiin.

Julkishallinto murenisi
karsittaisiin murto-osaan nykyisestä. Toimeentulo- ja muiden sosiaalitukien (mm. lapsilisä, työttömyyskorvaukset) sijaan tulisi kansalaispalkka, joka minun mielestäni olisi hyvin tutkimisen arvoinen asia muunkinlaisissa poliittisissa yhteiskunnissa. Muita tukia ei olisi. Hyväosaisten kansalaispalkan söisi verotus. Kansalaispalkka olisi käytössä vain siirtymävaiheen ajan, jonka jälkeen sitäkään ei enää olisi.
Verotusta ei juuri olisi. Verovirkailijoita olisi juuri vain sen verran, että verot saataisiin kerättyä. Verovelvollisten veronkierron valvontaan ei enää olisi virkoja, koska henkilökohtaista vastuuta korostavassa maassa itsenäiset kansalaiset osaavat itse hoitaa omat verojensa maksamisen.
Opetus yksityistettäisiin, myös yliopistot.
Julkishallinnosta karsittaisiin kymmeniä tuhansia virkamiesten työpaikkoja. Heidän populaationsa muuttuisi uhanalaiseksi.
Vanhemmat alkaisivat vihdoinkin ihan itse maksaa lasten kasvatuksen ja koulutuksen aiheuttamat kulut. Vihdoinkin etävanhemman maksama elatusapu kohotettaisiin reaalikuluja vastaavalle tasolle. Se nousisi nykyisestä noin sadasta eurosta vähintään nelin-viisin kertaiseksi.

Valtio muuttuisi omistajasta vuokralaiseksi
Kuntien omistamia asuntoja ei enää olisi, olisi vain pieni reservi kuntien uusille työntekijöille, jotka tarvitsevat asunnon paikkakunnalle muuton takia.
Valtio ei enää omistaisi tuotantolaitoksia. Kauppa- ja teollisuusministeri menettäisi valtaansa, sillä hän ei enää pääsisi jakamaan 500 miljoonan euron edestä optioita Fortumin johtohenkilöille.

Verotusta karsittaisiin
Palkkatyön verotus poistettaisiin lähes kokonaan. Asia on sikäli vähän hankala meille suomalaisille, että se paljastaisi kuinka kehnot palkat maassa on kansainvälisessä vertailussa.Jotain takuulla myönteistäkin Arto Lahden yhteiskunta toisi:

Palkkaturva lopetettaisiin
Yritykset alkaisivat vihdoinkin maksaa oikeamielistä palkkaa, joka olisi vähintään työehtosopimuksen sanelema minimi. Vapaassa maassahan on oikeus maksaa TES:iä suurempiakin palkkoja.
Ja koska työnantaja on sitoutunut palkanmaksuun työntekijän työtä ostaessaan, se myös hoitaa ne ilman palkkaturvan apua.
Miksi aina pitäisi ajatella, että uusliberalistinen talousmalli vain polkisi palkat maanrakoon? Eikö se pikemminkin korostaisi kahden itsenäisen sopijaosapuolen keskenään tekemiä sopimuksia? TES:n palkkataulukko olisi tiukkuudessaan vain samanlainen sanelija kuin on euron vaihtokurssi suhteessa dollariin. Ei sen kummempaa.

Yritykset eivät saisi enää tukityöllistettyjä
Liberaalissa talousmallissa yhteistoiminnalta ja –vastuulta on riisuttu pois itseisarvo. Individualistisen yhteiskunnan perusarvoksi kuoriutuu raha, sillä vain se jää jäljelle. Siksi uusliberalismi koputtelee koko ajan oven takana ja odottaa sisäänpääsyä. Ja tokihan sen annetaan tulla, kun kerran liberaalin vapaassa maassa eletään.
Uusliberalistisen talousmallin otaksutaan ihan perustellusti heikentävän työntekijän asemaa ja laskevan palkkoja. Mutta miksi ei voitaisi ajatella myös niin, että se voisi olla talousmalli joka vihdoinkin tunnustaa kahden vapaan ja itsenäisen sopijaosapuolen sopimisen arvon? Ja se arvohan näkyy uusliberalistisessa taloudessa aina rahallisena hyötynä. Sen pitäisi siten tuntua myös palkansaajan saamana todistettavasti euroissa nähtävänä lukuna, joka siis on kuukausipalkka.
Yritysten pitäisi alkaa maksaa TES:n säätelemää minimipalkkaa kaikille työntekijöilleen. Halvalla töihin tulevia pitkäaikaistyöttömiä ja harjoittelijoita ei enää olisi. Yritysten palkkamenot nousisivat. Yhteiskuntamalli kun muuttuisi liberaalien käsittelyssä sellaiseksi, että jokainen elää omalla palkallaan. Vihdoinkin siihen olisi mahdollisuus pienituloisimmillakin.


2 kommenttia:

Hedari kirjoitti...

No huh huh! Kuulostaa melko kauhealta.

Kuinkas poliisin käy? Liikennevalvonnan? Armeijan?

Onhan tuollainen ajatusharjoittelu kuitenkin vaihtelua. Koko Lahden ehdokkuushan taitaa johtua siitä, että muut ehdokkaat ovat melko yllätyksettömiä.

pikkupoika kirjoitti...

Yllättävän hyvin kirjoitettu kommentti ottaen huomioon että se on sosialistin blogissa! Itse asiassa se poikkesi niin paljon edukseen keskiverto vasemmiston "uusliberalismi" kirjoituksista, että palautti uskoani siihen että vasemmistossakin on jonkinlaista älyllistä elämää. Siksi jaksoin jopa lukea muitakin kirjoituksia. Kirjoituksessasi en tosin ymmärtänyt kommenttia

Jotain takuulla myönteistäkin Arto Lahden yhteiskunta toisi

mielestäni ne sitä ennenkin olleet asiat olivat pääsääntöisesti myönteisiä ;-D

Pienenä pyyntönä pyytäisin varovaisuutta sanan uusliberalismi käytössä, se kun ei ole kovin yksikäsitteinen. Jos haluat enemmän tietoa klassisesta liberalismista, hyvä paikkaa aloittaa on fi-lib blogi (katso erityisesti ne linkit). Aidosti hyvää jatkoa sinulle, poikkean blogissasi varmaan toistekin.