maanantaina, elokuuta 21, 2006

Sukupuolta ei voi neutraloida

Naisista ollaan yleisessä keskustelussa leipomassa VASTUULLISIA vanhempia. Miehistä ollaan samaan aikaan vasta rakentamassa isiä. Naisten vastuullisuus tarkoittaa tässä siitä sitä, että he kantavat vastuun myös miesten muuttamisesta isiksi.

Jaana Vuoren väitöskirja Äidit, isät ja ammattilaiset on hämmentävä järkäle tarkkuudessaan ja oivaltavuudessaan. Hän analysoi asiantuntijoiden kirjoituksia, jotka käsittelevät kasvatustiedettä, psykologiaa, terveydenhoitoa, parisuhdetta jne. Hän tutkii kuinka tekstit ovat sukupuolittuneet ja millaisia odotuksia kummallekin sukupuolelle asetetaan. Sukupuolineutraali puhekin on raskaasti sukupuolittunutta siksi, että meillä ei ole vielä olemassa diskurssia ja diskursiivista ympäristöä aidolle, rehellisesti sukupuolineutraalille puheelle.

Vuoren kirja on eräs sykähdyttävimpiä kirjoja mitä olen käsiini saanut.

Eräs mielenkiintoinen vanhemmuuden kehittämisoppi on ns. jaettu vanhemmuus, joka on kaikesta neuraaliudestaan ja tasa-arvoisuudestaan huolimatta kantaa sisällään ohjelmaa siitä, kuinka NAISTEN (äitien) pitää toimia ja mitä haluttaisiin toisaalta MIEHILTÄ (isiltä). Jaana Vuori kirjoittaa:
"Sukupuolineutraali vanhemmuuspuhe on puolestaan keskeinen jaetun vanhemmuuden diskurssin rakennuskivi, mutta toisaalta ohjelmallisuus nostaa isän toistuvasti keskeiseksi toimijaksi ja realiteetit pakottavat puolestaan kuvaamaan äitiä sukupuolierityisenä toimijana. Näin sukupuolistunut kielenkäyttö on keskeinen tekijä molempien diskurssien rakentumisessa ja erilaiset sukupuolierityiset ja sukupuolineutraalit kielenkäytön tavat ovat molemmissa ahkerassa käytössä." (139)

Jaana Vuori huomauttaa, että äidinhoivan diskurssi nojaa usein luontevasti sukupuolispesifiin puheeseen äideistä ja isistä - enimmäkseen äideistä. Toisaalta sukupuolineutraali puheenparsi saattaa hyvinkin kuvata vain äitiä ja äidin toimintaa. (139)

Ei kommentteja: