perjantaina, maaliskuuta 16, 2007

Päiväkodissa ei hoideta lapsia

Pitäisi aina tarkkaan miettiä, millaisia nimiä asioille ja ilmiöille annamme. Nimi alkaa toteuttaa itseään, asian kielellinen kuvaus eli nimitys voi kahlita kehityksen, koska kielellinen ilmaus on sisällöllisesti rajoittunut.

Tällaista kriittistä ajattelutapaa voi nimittää sosiologiassa strukturalismiksi, jossa (kielellisten) rakenteiden luomat rajoitukset ja toiminta näiden rakenteiden sisällä nähdään yhteiskunnallisen rakentumisen perustana.

Minun on ollut vaikea jutella poikani kanssa päiväkodin henkilökunnasta, koska mielestäni näille lasten kasvatuksen ammattilaisille ei ole olemassa kohtuullisia, oikeudenmukaisia ja kuvaavia nimiä. Lastentarhanopettaja on vielä ok, mutta sitten kun siirrytään hierarkiassa alemmas erilaisiin hoitaja-ammatteihin, alkavat ongelmat. Mielestäni on niin, että päiväkodissa tehtävä työ ei ole mitään hoitotyötä, vaan se on lastenkasvattamista, heidän inspiroimista, motivoimista, lasten tarkkailemista, heidän päiväohjelmansa suunnittelua ja opettamista sen kaikissa muodoissaan.

Hoitotyötä tekevät mielestäni vain sellaiset ihmiset, jotka hoitavat heikompia, eli sellaisia joiden oma kyky pitää huolta itsestään on jostain syystä (tilapäisesti) heikentynyt. Hoitajia ovat siis esimerkiksi sairaanhoitajat ja vanhustenhoitajat, mutta eivät lasten kanssa työskentelevät.

Minusta tämä on teoreettisella tasolla tärkeä asia päiväkodissa tehtävän työn arvostuksen kannalta. Päiväkodeissa työskentelee yhdessä lastentarhanopettajien kanssa työntekijöitä, jotka ovat saaneet vanhan mallisen lastenhoitajakoulutuksen tai uudemman lähihoitajakoulutuksen. Tutkinnon ja koulutuksen nimellä ei ole niinkään väliä kuin sillä, että itse päiväkotityössä käytettäisiin joitain muita kuin hoitaja-ammattinimikkeitä.

Minä en koe koskaan HOITAVANI lastani, lapseni kun ei yleensä ole sairas. Hoitaminen-sanaa väärinkäytetään paljon, ja niin tehdään ideologisista syistä. Kulttuurissamme ja asenneilmastossamme halutaan nähdä naiset ja naisten työ etupäässä hoitamisena, mikä vääristää kaiken naisen olemisen ja tekemisen. Olen sitä mieltä että esimerkiksi näissä eduskuntavaaleissa naisehdokkaat koettavat parhaansa mukaan esiintyä jonkinlaisina yleismukavina "hoivaajina".

Empaattisuus ja ymmärtäminen tuntuvat olevan ainoat naisille sallitut poliittiset ansiot. Ja se on aivan helvetin väärin; lempeä ja lauhkea hoivaajanainen on eduskunnassa naisäänestäjien kannalta aivan yhtä turha märehtijä kuin olisi kepulaisen kyläpoliitikon paras lypsäväkin. Jos naiset eivät ymmärrä itse hylätä ärsyttävää ja puuduttavaa empaattisuuttaan ja maireaa hoivaamisvalmiuttaan poliitikkoina ja muutenkin yhteiskunnan kehittäjinä, mielestäni naisen sijaan eduskuntaan voidaan yhtä hyvin lähettää se navetan satatonnarikin. Sukupuolelle viritetyt kahleet on osattava riisua.

Päiväkodin hoitajien ammattiliiton Tehyn pitäisi keksaista uudet ammattinimikkeet päiväkodin työntekijöille. Alkaisi ala pikku hiljaa kiinnostaa miehiäkin ja palkka nousisi.

Minä ehdotan vaikkapa kasvatusterapeuttia. Terapeutti-sanaa halveksitaan turhaan; päiväkotityön kyseessä ollen terapiaa on se, että lapsille luodaan kiinnostava ja oppimista edistavä ympäristö ja päiväohjelma.

Poikani on alkanut oma-aloitteisesti puhua päiväkodin työntekijöistä johtajina. "Päiväkodin johtajat" tarkoittaa koko henkilökuntaa. Minusta ilmaus on erinomainen. Lapsen kasvatuksen paras pohjakoulutus kun on mielestäni se, että on joskus kouluttanut koiraa. Siinä kouluttaja eli vanhempi oppii syvällisesti ymmärtämään johtajuuden ja auktoriteetin tärkeyden lapsen kasvattamisessa. Kun johtajuus on kunnossa, lapsen sosiaalistaminen sujuu kuin tanssi.

Niinpä meillä puhutaan päiväkodin johtajista, niin kauan kuin parempaa ilmausta työntekijöille ei ole olemassa. Työntekijä-sana kun viittaa aivan turhaan laitoksen eli päiväkodin sisäiseen hierarkiaan, jota mielestäni pikku lapsen ei tarvitse vielä pohtia - kuten ei mielestäni muitakaan aikuismaailman tavallaan vähän "likaisiakin" järjestyksiä. Riittää, että hän on oivaltanut sen, että työntekijät ovat hänen johtajiaan.Ei kommentteja: