maanantaina, elokuuta 17, 2009

Järjestämme mielenosoituksen

Mielenosoituksen järjestämiseen on avautunut herkullinen tilaisuus.
Yhteiskunnan tärkein omaisuus on valveutunut kansalainen, joten perusteltu mielenosoitus on hyvä ja kehittävä syy ihmisten kokoontua yhteen.

Perusteetonta huostaanottoa ja kunnan lastensuojelussa esiintyvää luokattoman huonoa työskentelyä vastaan järjestetty mielenosoitus on sikäli kiehtova, että siinä voidaan banderollien sanoma kohdistaa suoraan tietylle virkamiehelle. Juuri hänelle, jonka vastuualueeksi lastensuojelu on tässä kunnassa annettu. Mielenosoituksen dialogimaisuus lisää sanoman voimaa.

Olen sitä mieltä, että kunnan pitäisi nyt ryhtyä rakentamaan perheen kanssa sopimusta, jossa kunta maksaa perheelle aiheutuneet asianajo- ja muut kustannukset. Kunnan pitää maksaa myös lapsille korvausta heille aiheuttamistaan kärsimyksistä. Minä pitäisin kohtuullisena, että kunta maksaa kullekin lapselle esimerkiksi 15 000 euroa.
Huostaanotto on ollut hirveä. Lasten elämä ei liene parantunut millään mittarilla mitattuna huostaanoton aikana.
Kunnalla on varmasti halu turvata paikkakunnan perheiden ja lasten hyvinvointi. Kunnalla on varmasti myös halu turvata kaikkien käsitys siitä, että paikkakunta on asukkailleen turvallinen ja oikeudenmukainen elinympäristö.

Perheen kanssa tehtävään sopimukseen pitää tietysti liittää näkyvästi se, että kunta sitoutuu kuntouttamaan lapsia, kun he pääsevät takaisin omaan kotiinsa ja alkaa huostaanoton seurauksien tarkastelu.

Tämä huostaanotto on herkullista pureskeltavaa suomalaiselle medialle, journalistisesti suorastaan ohittamatonta aineistoa. Perheen tarina ylittää julkaisukynnyksen Seitsemän Päivää -lehdessäkin.
Kunnan pitäisi ajoissa ryhtyä vakuuttamaan suomalaisia siitä, että se ei oikeasti ole paha lapsille.


Ja se tunarisossu pitää erottaa virastaan. Hänen työnsä on ollut ajojahtia, jossa tiedolle ja asiantuntijuudelle ei ole asetettu laatukriteereitä.

Tällaista ei enää saa tapahtua lapselle Suomessa.