tiistaina, tammikuuta 26, 2010

Virkamies suojautuu linnoitukseen


Intiimi sfääri on suljettu alue, jossa vuorovaikutus on rajoitettua. Kodin intiimiys on vastapaino ja vastakohtakin avoimelle yhteiskunnalle.


Kela ohjeistaa 10.6.2009 antamissaan kirjallisissa ohjeissa virkamiehiään kuinka heidän pitää menetellä, kun toimittajat haluavat tietoja. (AL 25.1.2010) Tieto on avoimen yhteiskunnan perusedellytys. Jättimäinen Kela on sosiaalietuuksien maksajana valtio valtiossa, monopoli, jonka ei tarvitse mittauttaa suosiotaan. Kodin intiimi sfääri valuu Kelaan.


Kelan virkamies on oman alansa asiantuntija, mutta hänen pitää ohjeiden mukaan vaieta oman laitoksensa asioista. Ohjeet kannustavat salailemaan.


Yksityisyys on myös kodin idea.


Kodissa intiimiys legitimoidaan. Sieltä sitä voidaan siirtää muuallekin yhteiskuntaan. Intiimistä sfääristä on vaikea nostaa epäoikeudenmukaisuuksia julkisuuteen arvioitavaksi, sillä yksityisyydessä kaikki on piilotettua. 


Kelan edustama virkamies- ja asiantuntijavalta on eräs intiimin sfäärin muoto. Sosiaalityöntekijä tekee lasten kiireelliset eli vastentahtoiset huostaanotot nimenomaan intiimissä sfäärissä, jossa virkamiehen ei tarvitse asettaa haluaan ja päätöstään ulkopuolisten arvioitavaksi.


Virkamiehetkin sortuvat siihen, että he arvioivat lastensuojelulain kuvaavan intiimiä sfääriä, ei avointa yhteiskuntaa.


Lastensuojelulaki puhuu paljon siitä, että lapsilla ja perheillä on oikeus yhteiskunnan palveluihin eli avohuollon tukitoimiin, mutta käytännössä virkamiesten on lupa tehdä lastensuojelutyötä intiimistä sfääristä versovien asenteiden mukaan. Intiimissä sfäärissä ei tietoa tarvitse tarkastella kriittisesti.


Ei ole yllättävää, että lastensuojelun kirjaamiskäytännöissä eli asiakaspapereihin tehdyissä merkinnöissä on paljon huomautettavaa. (Päättömyyksiä, kohtuuttomuuksia, törkeyksiä.) Tiedon käsite on lastensuojelussa erilainen kuin muualla yhteiskunnassa. Se johtuu siitä erosta, joka on kodin ja yhteiskunnan välillä.

Koti on turvaton paikka. Tämä ajatus leimaa suomalaista hallintoa. Jostain syystä.

Käynnistin Tiina Kaarelan eroperhe.netissä keskustelun siitä, kuinka kuntalaisen kannattaa lukea ne asiakaspaperit, joita sosiaalitoimi on hänestä kirjoittanut.

Ei kommentteja: