sunnuntaina, maaliskuuta 11, 2012

Lastensuojelukerroin pitää muuttaa

Lastensuojelukerroin pitää uudistaa täysin.

Nykyinen laskentamalli tukee härskiä lastensuojelua, jonka päämäärä on kyydittää mahdollisimman paljon lapsia lastenkoteihin. Sosiaalityöntekijät huostaanottavat siksi lapsia kuumeisesti. 

He ovat turvottaneet lastenkotibisneksen järjettömän suureksi.

Olen kirjoittanut tänään lastensuojelukertoimen muuttamisesta Avoin ministeriö -sivustolle. Siellä hiotaan yhdessä kansalaisten laki-ideoita. Sen jälkeen ideoille aletaan haalia allekirjoituksia 50 000 kannattajalta. 

Kun nimet on kerätty, eduskunta ottaa kansalaisaloitteen käsiteltäväkseen.

Avoin ministeriö -foorumin toimintaa esiteltiin tänään Yleisradiossa Ajankohtainen Ykkönen -ohjelmassa.


Lastensuojelukerroin pitää muuttaa perheiden varhaisen tuen kertoimeksi. Nykyään kunnat saavat valtiolta rahaa lastensuojeluun ainoastaan sen mukaan, kuinka paljon kunta kyydittää lapsia asumaan oman kodin ulkopuolelle. Se on räikeä vääryys.

Kertoimen laskemisessa pitää suurin paino olla avohuollon tukitoimilla. Nyt niitä ei huomioida lainkaan, vaikka avohuolto on inhimillisesti ja taloudellisesti paljon edullisempaa kuin sijaishuolto. Kodinhoitajien tekemä työ eli kotipalvelu kannattaisi määritellä kunnan tarjoaman avohuollon keskeisimmäksi toiminnaksi. 

Kunnat eivät ole enää vuosiin tarjonneet lapsiperheille kodinhoitoa. Se on korvattu perhetyöntekijöillä eli ”sosiaalipoliiseilla”.

Mieluiten kertoimessa saisi näkyä avohuollon tukitoimien lisäksi myös kaikki muu työ mitä kunta tekee kaikkien perheiden parhaaksi. Mitä perhe- ja lapsiystävällisempi kunta, sitä enemmän se saisi rahaa valtiolta lastensuojeluun. Kunnan vireydestä perheiden parissa voisi kertoa esimerkiksi se, kuinka paljon peruskouluissa on tarjolla kerhotoimintaa koululaisille. 

Poliisikin 
hämmästelee
kateellisena

Kuntien sosiaalityöntekijät saalistavat lapsia perheistä vimmaisesti laitoksiin ja kaikenkarvaisten yritysten laskutettavaksi. Lastenkotibisnes on turvonnut Suomessa hallitsemattomaksi. Viime vuonna sen maksoi jo 700 miljoonaa euroa. Se on yhtä paljon kuin lukiokoulutus. Sijaishuolto kallistuu joka vuosi 50 miljoonalla eurolla.

Sijaishuolto maksaa jo nyt yhtä paljon kuin koko poliisitoimi.

Ulkomaiset sijoittajat ovat jo tulleet kuppaamaan sijaishuoltomarkkinoita eli suomalaista lapsikauppaa. Lastenkotibisnes on todettu tuottoisaksi kasvualaksi. Siinä liikkuu iso ja helppo raha, joka tulee kokonaan verovaroista.

Lastensuojelukerroin on siis epäonnistunut. Lopputulos on sietämätön.

Vastentahtoiset eli kiireelliset huostaanotot ovat hämmästyttävän usein raakoja, typeriä ja perusteettomia. Tämä ei ole hyvä yhteiskunta lapsille ja heidän perheilleen.

Lapissa oli tällä viikolla hiihtoloma. On ollut aurinkoa ja revontulia!
Kunnat eivät tarjoa ja ideoi lastensuojelun avohuollon tukitoimia, koska valtio palkitsee vain huostaanotoista. Tarjolla on vain perhetyöntekijöitä. Heidän työnsä tarkoitus on tuottaa hienostelevaa psykopuhetta (keittiöpsykologiaa).

Perhetyöntekijöillä korvattiin kodinhoitajat, jotka oikeasti tekivät töitä kodeissa.

Lastensuojelukertoimen nykymallilla halutaan härskisti tukea lasten laitostamista ja lapsikauppaa. Sosiaaliviranomaisille keskitetään sen avulla mahdollisimman suurta kontrolli- ja päätösvaltaa. Se on täysin vastoin kansalaisyhteiskunnan eli perheiden etua.


Nykyinen laki lastensuojelukertoimesta menee näin:

Lastensuojelukerroin lasketaan jakamalla kunnassa tehtyjen lastensuojelulain mukaisten lasten huostaanottojen määrä kunnan asukasmäärällä ja jakamalla saatu osamäärä koko maan vastaavalla osamäärällä. Kerrointa laskettaessa kunnan huostaanottojen määränä on kaksi, jos huostaanottoja on ollut enintään neljä.
Kerrointa määriteltäessä käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden huostaanottotietoja.”

(Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 29.12.2009/1704. Lastensuojelukerroin, 18 §.)

Olen kirjoittanut aiheesta myös Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissa.

Ei kommentteja: