sunnuntaina, huhtikuuta 22, 2012

Markku Helin pilasi elatusapuohjeen

Jona Weinhofen for Peta.
Markku Helin, Turun yliopiston professori ja lainsäädäntöneuvos, on tyyppi jolle ei olisi ikinä pitänyt antaa erolasten elatusapuohjetta laadittavaksi. 

Ohje on tämän avioliittoekspertin aivoituksia. Se julkaistiin vuonna 2007. 

Siinä vanhempien tuloihin perustunut laskentatapa muutettiin ideologiseksi ja poliittiseksi ”kohtuullistamiseksi”, jossa menettäjänä on suomalainen lapsi. Helinille annettiin tuo lain tulkintatyökalu tehtäväksi, koska hän on erikoistunut avioliittojuridiikkaan.

Naurettava peruste, muuten!

Avioliitto ja erolapsen elatus ovat mahdollisimman kaukana toisistaan. Helinin nostaminen valtakunnan asiantuntijaksi tässä asiassa kertoo siitä, kuinka suomalaisten lasten taloudellis-sosiaalisen perustan rakentamisessa pönkitetään aikuisten loputonta ahneutta.

Tulkintaohjetta elatusapuun totisesti tarvittiin, koska laki lapsen elatuksesta on peräisin vuodelta 1975. Vanhentuneen ja löysän lain perustalle on varmasti helppo kyhätä tulkintaa. Avioliittomies Helin edustaa vanhoillista ajattelutapaa, jolla ei ole enää kosketuspintaa nyky-Suomeen ja lapsiperheiden elämään.

by Favianna Rodriguez.
Avioliitto on kaunis asia, mutta erolasten elatukseen ja lapsuuden turvaamiseen se ei liity juuri mitenkään.

Markku Helin on eräs niistä helpoimmin tunnistettavista suomalaisista ”asiantuntijoista” ja vallankäyttäjistä, joita voidaan syyttää suomalaisesta lapsiköyhyydestä. Sitä niittää, jota kylvää. Helinin elatusapuohjeessa näkyy hänen oma aatemaailmansa. Ohjeessa kutistetaan lapsen elatus mitättömäksi nähtävästi ihan siksi, että lapsi ei haittaisi etävanhemman eli elatusvelvollisen uutta avioliittoa.

Jokin tällainen hyvin konkreettinen syy täytyy olla taustalla, sen lisäksi että miehiä ei saa vaivata perhe- ja lapsiasioilla.


Olen ällistynyt. Suomalainen lapsi pannaan maksamaan vanhempansa investoinnit uuteen perhe-elämään, jossakin toisaalla.

Helinin ajattelutapa on elitistinen. Hänen mukaansa on olemassa huono entinen perhe, joka on lupa hylätä. Ja sitten on se elatusvelvollisen uusi perhe, johon entisen huonon perheen kuuluu investoida ja maksaa epäsuorasti tulonsiirtoja (kun rahat elatusvelvolliselta jäävät saamatta).

Mutta Helinkin on vain kiltti pikku byrokraatti, työrukkanen, joka kuuliaisesti toteuttaa taustalla vaikuttavan eturyhmän politiikkaa. Hänen kirjoituksiaan lukemalla ei voi muuhun päätyä. Kirjoitukset edustavat kuuliaisuutta ulkoa opituille säännöille.

Kyseenalaistamisen ja kysymisen taito Heliniltä puuttuu, eli hyödyllinen perusluovuus, jolla korjataan vanhasta parempaa. Helin on hyödyllinen idiootti, koska hän on säilyttäjä. Luotettava kaveri, kun halutaan turvata tiettyjen aikuiseturyhmien etu. Lapsille Helinistä ei ole ollut mitään hyötyä.

Natalia Villaveces for Peta.
En ollenkaan hämmästele sitä, että Suomessa lapsiperheiden köyhyys on moninkertaistunut.

Lastensuojelun virkavalta on saanut käsiinsä mielivallan (muun muassa siksi että lastensuojelulaki on väljä puitelaki), Suomessa on kansainvälisessä vertailussa paljon huostaanottoja, Suomessa huostaan otettuja lapsia sijoitetaan enemmän laitoksiin kuin muissa Länsi-Euroopan maissa, 25 - 30 000 nuorta elää täysin yhteiskunnan ulkopuolella (heistä ei ole tilasto- ja rekisteritietoja) ja Suomessa tehdään kansainvälisesti tarkasteltuna paljon väkivaltarikoksia ja itsemurhia.

Ja erään tutkimuksen (Camilla Hagelstam 2002) mukaan 40 prosenttia nuorista, alle 20-vuotiaista henkirikosten tekijöistä on yksinhuoltajaperheiden lapsia (Santavuori, Ritva: Rouva syyttäjän paluu, Edita 2005, sivu 26).

Markku Helinin työstä ja sen tuottamista tuloksista olemme keskustelleet eroperhefoorumilla otsikolla "Markku Helin - väärä tyyppi elatusapuohjeen laatijaksi".