lauantaina, huhtikuuta 18, 2015

Anna Kontula, prostituutio haavoittaa

Alfons (Alphonse) Mucha. 1860-1939. Ihania!
Anna Kontula, tässä on tärkeää tietoa sinulle.  Olet väitellyt tohtoriksi prostituutiosta. Mielestäsi prostituutio on naisen vapaa valinta. Mutta onko se sitä koskaan? Prostituution lähtökohdat ovat sukupuolijärjestelmässä, siinä mitä odotetaan mieheltä ja mitä odotetaan naiselta.

Pia Rendic auttaa Kyproksella prostituoituja. (HS 16.4.2015) He ovat usein joutuneet ihmiskaupan uhreiksi. 


Tässä Rendicin huomioita prostituutiosta:"Väi­tän, et­tä va­paa­eh­tois­ta pros­ti­tuu­tio­ta ei juu­ri ole. Eh­kä nai­nen tie­tää, mi­hin hän ryh­tyy, mut­ta ku­kaan ei ky­sy, mi­kä syy sen taus­tal­la on."

"Ei sen jäl­keen voi jat­kaa elä­mää niin kuin mi­tään ei oli­si ta­pah­tu­nut. Mie­het koh­te­le­vat pros­ti­tuoi­tua kuin sek­suaa­lis­ta rät­tiä. He te­ke­vät mi­tä ha­lua­vat ja heit­tä­vät sit­ten pois. Pros­ti­tuoi­dun pal­ve­lui­ta os­ta­va mies ei os­ta vain sek­siä vaan myös val­taa."

  
Prostituoitu ei ehkä koskaan toivu "ammattinsa" tarjoamista kokemuksista:

"Trau­maat­ti­set ko­ke­muk­set oli­vat mur­ta­neet nai­sen mie­len­ter­vey­den: hän saat­toi ryh­tyä kir­ku­maan äk­ki­ar­vaa­mat­ta ja hauk­kui näh­des­sään koi­ria."

"E­räs va­pau­tet­tu nai­nen muut­tui ka­dul­la kau­heak­si flir­tik­si. Ai­na kun vas­taan tu­li mies, hän al­koi huu­del­la, et­tä tu­le tän­ne, ko­mis­tus. Pros­ti­tuu­tios­ta oli tul­lut osa hä­nen iden­ti­teet­tiään ja ai­noa asia, jon­ka hän ko­ki osaa­van­sa kun­nol­la."
 

Rendic tietää, miksi naiset ryhtyvät alalle:

"Kyp­rok­sel­la syy on usein lap­sen tai su­ku­lai­sen sai­raus, Suo­mes­sa esi­mer­kik­si mie­len­ter­vey­son­gel­mat, kou­lut­ta­mat­to­muus ja so­siaa­li­nen syr­jäy­ty­mi­nen, [...]"


Prostituoidut kohtaavat väkivaltaa ja joutuvat halpamaisen kohtelun armoille:

"Erää­nä il­ta­na Ren­dic nä­ki, kuin­ka mies ta­lut­ti kor­ko­ken­käi­sen aa­sia­lai­sen nai­sen kä­si­rau­dois­sa ra­ken­nuk­seen, jon­ka ym­pä­ril­lä par­vei­li mui­ta nai­sia."

Ihmiskauppa ruokkii pornoa. "Mo­ni por­no­lef­fa on teh­ty ih­mis­kau­pan uh­reil­la. Por­no myös ajaa pros­ti­tuu­tioon."


Rendic kertoo bulgarialaisesta naisesta, joka lopetti prostituoituna työskentelyn ja palasi Kyproselta kotimaahansa:

"Tie­de­tään, et­tä hän len­si ko­ti­maa­han­sa ja kä­vi pai­kal­li­ses­sa tur­va­ta­los­sa. Vä­hän myö­hem­min hän ot­ti len­non ta­kai­sin Kyp­rok­sel­le. Ku­kaan ei tie­dä ke­nen kans­sa – mut­ta it­se hän ei oli­si kyen­nyt lip­pu­ja os­ta­maan."


Helsingin Sanomat, 16.4.2015, toimittaja Essi Lehto. HS:n verkkojuttu löytyy täältä, mukana toistasataa kipakkaa kommenttia.

3 kommenttia:

criticalfeminist kirjoitti...

Hei, kiinnostava näkökulma tulenarkaan aiheeseen. :) Suhtaudun feminismistäni huolimatta itse prostituutioon ja pornoon melko liberaalisti, mutta toisaalta en ole lukenut aiheesta yhtä paljon kuin monet, jotka suhtautuvat ko. ilmiöihin kriittisemmin.

"mukana toistasataa kipakkaa kommenttia"

Se oli arvattavissa, valitettavasti. En tiedä, uskallanko kommentteja itse lukea provosoitumatta. Arvaan kuitenkin, että joukossa on monia prostituution puolustajia ja feminismin "kritisoijia". Tiedän, että porno- ja prostituutiokeskusteluun kuuluu myös kysymys yksilönvapauksista, mutta silti minun on vaikeaa ymmärtää sitä, miten moni kuvittelee, että heillä olisi jokin "oikeus" pornoon ja seksikauppaan.

Kaisa Ruokamo kirjoitti...

Kiitos kommentistasi! Minua on aina harmittanut Anna Kontulan esiintyminen prostituutiokeskusteluissa. Hän onnistuu hämärtämään alan suuret ja kiistattomat ongelmat poliittisen paatoksensa alle. Kontula puhuu kuorrutettua puhetta.

Uskon, että suhtautuminen prostituutioon ei kulje sen jakolinjan mukaan onko feministi vai ei. Mutta feministit saavat lopulta aina syyt niskoilleen, tiukkapipoisuudesta.

Anna Kontula kirjoitti...

Hei,

Sana "kriittinen" viittaa alkujaan "punnitsevaan tarkasteluun". Kriittisyyttään korostavaksi blogiksi tässä kuitenkin asioiden pohdinta on jäänyt vähän kesken.

Jos kirjoittaja haluaa minun kommentoivan itseeni kohdistuvaa arvostelua, tulisi hänen esin kertoa, mikä nimenomainen tekstini/puheenvuoroni on virheellinen ja miksi. Tällaista "en tykkää koska ärsyttää" -argumentointia ei voi vahvistaa tai kumota, koska tunteisiinsa kaikilla on oikeus. Kriittisen ajattelun kanssa sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä.

Mitä tulee henkilöön, jonka haastattelua blogissa siteerataan - pääosin siinä esitetyt ongelmat ovat tosia, ja ne pitää ottaa vakavasti. Siitä huolimatta, että kertoja edustaa sellaista avustustyön tyyppiä, jota itse vierastan (vauras, hengellisesti motivoitunut valkoinen nainen miesvihaisella taustalla).

Jutun ongelmana on, että haastateltavan annetaan esittää faktoina myös sellaisia väitteitä, jotka eivät nykytutkimuksen mukaan pidä paikkaansa, tai jotka sopivat vain pieneen osaan ilmiökenttää. Haastateltava työskentelee ihmiskaupan uhrien parissa ja pohjaa väitteensä tähän kokemukseen. Koska verraten rajattu osa länsimaista prostituutiokenttää kuuluu ihmiskaupan piiriin, hänellä ei ole kompetenssia puhua prostituutiokentästä kokonaisuutena, vain sen ongelmillisimmasta osasta, ja siitäkin yhden maan tilanteesta käsin.

Lehtijuttu ei kerro, mistä hänen pornoasiantuntemuksensa puolestaan on peräisin. Pelkkä argumentti pornon ihmiskauppakytkennöistä perustelemassa pornon kieltämistä on kuitenkin looginen vain, mikäli henkilö kannattaa myös esimerkiksi maataloustuotannon ja rakennusteollisuusden kriminalisointia, sillä myös niiden piirissä esiintyy merkittävässä määrin ihmiskauppaa.

Oikeasti kriittisessä ajattelussa hälytyskellojen pitäisi soida silloin, kun joku liittää omaan kokemukseen pohjaavaan väittämään sellaisia sanoja kuin "aina" ja "kaikki". Tätä toivoisi ennen muuta ammattitoimittajilta, mutta myös kriittisenä itseään mainostavilta blogisteilta.