tiistaina, huhtikuuta 21, 2015

Lokakuun liike kommentoi Matinlompoloa

Lastensuojelubisneksestä elantonsa saava yrittäjä Unto Matinlompolo saa tiukkaa palautetta kirjoituksestaan, jonka Lapin Kansa julkaisi 14.4.2015. Asialla on Lokakuun liike, joka on julkaissut verkkosivuillaan valtavasti kritiikkiä ja huomioita lastensuojelun nykytilasta.

Lokakuun liike on kirjoittanut Matinlompololle avoimen kirjeen.

Poimin siitä tähän otteita. Teksti puree:Valvomattomien ammatillisten perhekotien työllistämä lastensuojeluyrittäjä, konsultti-kirjailija Unto Matinlompolo Omatie Ay:stä paheksuu ja syyttää  lastensuojelun asiakaskertomuksia julkaisevaa lehdistöä sosiaalipornosta. Hänen mukaansa alalla vallitsevat tiukat eettiset normit, huostaanotto on aina viimesijainen toimenpide ja huostaanoton toteuttava osapuoli ei voi puolustautua julkisesti.

Matinlompolo unohtaa lastensuojelun taustoituksessaan, että
koko lastensuojelujärjestelmä toimii huostaanottoihin tähtäävällä häiriöorientaatiolla

ettei alan ettisiä normeja noudateta, että alalta puuttuvat riippumattomat tuomioistuimet, tutkimustieto, valvonta, seuranta, tulosvastuu, toimivat oikeussuojakeinot ja työntekijöiden vastuu- ja korvausvelvoitteet väärinkäytöksistä.

Matinlompolo ei muista myöskään kertoa, että mediatalojen lastensuojelujärjestöissä istuvat pomot ovat sensuroineet vahvasti lastensuojelun uutisointia jo vuosikymmenet.

Matinlompolo unohtaa mainita, että huostaanoton toteuttavan osapuolen näkemyksellä on monopoliasema niin lastensuojelun lainsäädäntötyössä, toimeenpanossa, tuomio-istuinlaitoksessa, koulutuksessa, tutkimuksessa ja tiedotuksessa. Yksikään toimittaja ei tee juttua asiakkaiden kokemuksista lukematta  viranomaiskannan paljastavia yli 70 vuotta arkistoitavia lastensuojelun asiakaskirjauksia, joihin asiakkailla ei ole korjausoikeutta ja jotka eivät jätä mainitsematta asiakkaista mitään vähänkään epäilyttävää.

Matinlompolo ei muista jutussaan kertoa, että lastensuojelu on ollut osallisena  murentamassa kansalaisten uskoa oikeuslaitoksen puolueettomuuteen ja oikeusvaltioperiaatteisiin, jotka edellyttävät riippumattomia tuomioistuimia, vallan kolmijakoa ja toimivia oikeussuojakeinoja väärinkäytösten varalle.

Matinlompolo vihjaa, ettei lehdistö tiedä tapausten ”taustoja” ja toivoo, että perheiden hätä ja kurjuus tulisivat julkisesti kaikkien tietoon. Hän unohtaa mainita, että yhä useampi lastensuojeluun ajautunut perhe haluaa samaa; kertoa avoimesti hädästään ja kurjuudestaan, joka on usein lastensuojelun tuottamaa ja ylläpitämää.


Lue koko kirjoitus täältä, Lokakuun liikkeen avoin kirje Unto Matinlompololle.

Ei kommentteja: